Entrance Exam Result for M. Sc. CSIT, 2012


Central Department of Computer Science and Information Technology

Tribhuvan University, Kirtipur

Merist List ( M. Sc. CSIT Entrance Examination, 2012)

S.N. Roll No. Name Score
1 22/069 Apin Maharjan 72.248
2 19/069 Rajesh Pandey 71.276
3 21/069 Sampurna Shakya 65.958
4 55/069 Shovit Sharma 64.952
5 06/069 Sweeti Kumari Sah 63.796
6 45/069 Bikal Bhattarai 62.266
7 36/069 Devendra Kumar Jha 60.076
8 56/069 Shiv Shankar Pant 59.772
9 43/069 Harisharan Bhatt 59.686
10 08/069 Rakesh Kumar Bachchan 59.552
11 02/069 Santosh Ghimire 59.484
12 39/069 Aman Maharjan 59.458
13 30/069 Anil KC 58.726
14 35/069 Sagar Chakradhar 58.414
15 49/069 Krishman Pradhan 57.154
16 24/069 Pukar Shakya 56.950
17 12/069 Prabin Maharjan 56.776
18 29/069 Suren Makaju 55.962
19 18/069 Kshitij Dass Maharjan 54.940
20 11/069 Deni Shahi 54.376
21 47/069 Nawaraj Rimal  52.766
22 10/069 Jagesh Maharjan 52.416
23 44/069 Panch Dev Bhatta 52.404
24 05/069 Top Bahadur Pun 50.904

 

Admission Deadline: Wednesday, 28th November, 2012 (Before 4 PM)

 

 

Second Merit List

S.N. Roll No. Name Score
25 51/069 Anuja Pokharel 50.902
26 28/069 Sagar Sapkota 50.420
27 46/069 Nabin Paudel 49.716
28 54/069 Dilli Raj Gurung 48.792
29 01/069 Bishnu Bahadur Bista 48.700
30 27/069 Anu Shrestha 48.504
31 13/069 Sajina Maharjan 48.124
32 09/069 Subash Manandhar 47.934

 

Admission Deadline: Friday, 30th November, 2012

 

 

 

WebTeamCopyrights © 2010, Central Department of Computer Science and Information Technology. All Rights Reserved.